Tiến độ hoàn thiện dự án tháng 01.2024

Cập nhật tiến độ hoàn thiện dự án The Sang Residence tháng 01.2024