The Sang Residence - Kiến tạo không gian sống hoàn hảo

The Sang Residence - Kiến tạo không gian sống hoàn hảo The Sang Residence - Kiến tạo không gian sống hoàn hảo
0931 991 123
Tiếng Việt Tiếng Anh
Thông tin căn hộ

The Sang Residence - Kiến tạo không gian sống hoàn hảo

Thông tin căn hộ

Thông tin căn hộ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
Căn hộ: 82.5m2
2PN, 2WC
[Xem chi tiết]
02
Căn hộ: 82.6m2
2PN, 2WC
[Xem chi tiết]
03
Căn hộ: 82.6m2
2PN, 2WC
[Xem chi tiết]
04
Căn hộ: 82.6m2
2PN, 2WC
[Xem chi tiết]
05
Căn hộ: 105.5m2
3PN, 2WC
[Xem chi tiết]
06
Căn hộ: 82.5m2
2PN, 2WC
[Xem chi tiết]
07
Căn hộ: 82.5m2
2PN, 2WC
[Xem chi tiết]
08
Căn hộ: 105.5m2
3PN, 2WC
[Xem chi tiết]
09
Căn hộ: 82.6m2
2PN, 2WC
[Xem chi tiết]
10
Căn hộ: 62.0m2
1PN + 1
[Xem chi tiết]
11
Căn hộ: 82.6m2
2PN, 2WC
[Xem chi tiết]
12
Căn hộ: 82.5m2
2PN, 2WC
[Xem chi tiết]
01

THE LUXURY NEST - 01

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 82.5 m2

Diện tích thông thủy: 77.4 m2

---------------------------------------

upload/news/1_final-1216.png
upload/news/untitled-5-03-7499.png
02

THE CREST - 02

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 82.6 m2

Diện tích thông thủy: 77.5 m2

---------------------------------------

upload/news/2_final-7920.png
upload/news/untitled-5-04-1280.png
03

THE CREST - 03

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 82.6 m2

Diện tích thông thủy: 77.5 m2

---------------------------------------

upload/news/3_final-9117.png
upload/news/untitled-5-05-5311.png
04

THE CREST - 04

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 82.6 m2

Diện tích thông thủy: 77.5 m2

---------------------------------------

Phòng khách: 24 m2

Phòng ngủ 1: 15,9 m2

WC 1: 3,6 m2

Phòng ngủ 2: 12,9 m2

WC 2: 4,2 m2

Logia 1: 4,3 m2

Logia 2: 5,1 m2

Phòng bếp: 7,5 m2

upload/news/4_final-8594.png
upload/news/untitled-5-06-7160.png
05

THE STATESMAN - 05

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 105.5 m2

Diện tích thông thủy: 99.5 m2

---------------------------------------

upload/news/5_final-7804.png
upload/news/untitled-5-07-4334.png
06

THE LUXURY NEST - 06

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 82.5 m2

Diện tích thông thủy: 77.4 m2

---------------------------------------

upload/news/6_final-0115.png
upload/news/untitled-5-08-9163.png
07

THE LUXURY NEST - 07

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 82.5 m2

Diện tích thông thủy: 77.4 m2

---------------------------------------

upload/news/7_final-0894.png
upload/news/untitled-5-09-3889.png
08

THE STATESMAN - 08

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 105.5 m2

Diện tích thông thủy: 99.5 m2

---------------------------------------

upload/news/8_final-9333.png
upload/news/untitled-5-10-0433.png
09

THE CREST - 09

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 82.6 m2

Diện tích thông thủy: 77.5 m2

---------------------------------------

upload/news/9_final-8250.png
upload/news/untitled-5-11-2878.png
10

THE UPTOWN - 10

PHÒNG NGỦ + 1

Diện tích sàn: 62.0 m2

Diện tích thông thủy: 57.9 m2

---------------------------------------

upload/news/10_final-6112.png
upload/news/untitled-5-12-1228.png
11

THE CREST - 11

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 82.6 m2

Diện tích thông thủy: 77.5 m2

---------------------------------------

upload/news/11_final-4715.png
upload/news/untitled-5-13-9035.png
12

THE LUXURY NEST - 12

PHÒNG NGỦ

Diện tích sàn: 82.5 m2

Diện tích thông thủy: 77.4 m2

---------------------------------------

upload/news/12_final-4993.png
upload/news/untitled-5-14-7058.png
Hướng và vị trí căn hộ
close

(*) Bản thiết kế này có thể thay đổi vì sẽ được điều chỉnh theo quy định và sự phê duyệt từ các cơ quan nhà nước có liên quan. Tất cả những thông tin, bản vẽ và hình ảnh minh họa chỉ nhằm tạo ấn tượng nghệ thuật.

Chủ đầu tư có quyền thay đổi thông tin kỹ thuật, bản vẽ hay những phát sinh có liên quan khi được yêu cầu hoặc được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2021 © Đô Thị Thông Minh Việt Nam. All Rights Reserved.
0931 991 123
close

Nhận thông tin dự án